5 gode grunner til å søke om refinansiering av lån

Søker du om refinansiering er du mest sannsynlig en av dem som ønsker en mer romslig økonomi i hverdagen. Har du flere smålån og kreditter, er det nettopp refinansiering som kan være den beste løsningen. Dette er derimot ikke den eneste årsaken til at folk refinansierer.

Både boliglån og billån kan tas i betraktningen når dette vurderes, og her kan det være mange tusenlapper å spare. Tenker du refinansiering i et større perspektiv, og forsøker å se hele privatøkonomien din med et kritisk blikk, kan veien til et romsligere månedsbudsjett være kortere enn du tror.

Vi gir deg 5 gode grunner til refinansiering:

1) Refinansiering av billån

De aller fleste må belage seg på et billån når de kjøper bil. Det kan dreie seg om billån med eller uten pant i bilen. Sammenligner man billån med boliglån, er det mer kostbart. Årsaken er at bilen ikke har like stor verdi som en bolig. Dette er årsaken til at bankene da krever høyere rentesatser. Flere velger derfor å refinansiere billånet i boliglånet på sikt. Det kan gi en romsligere økonomi i hverdagen. Motargumentet er selvsagt at dersom du baker billånet inn i boliglånet, vil du på lang sikt spare mindre. Årsaken er at du da betaler mindre på selve billånet månedlig enn du hadde gjort dersom du hadde beholdt billånet. Kjøper du ny bil kort tid etter, må du muligens ta opp et nytt billån.

Planlegger du derimot godt, og lar bilkjøpet være en del av en langsiktig plan, kan det være et klokt valg. Den kortsiktige fordelen kan du nyte godt av i en periode med trangere økonomi. Småbarnsfasen krever for eksempel både større bil og romsligere økonomi. Da kan dette være den optimale løsning!

2) Refinansiere for å få bedre vilkår på boliglån

Det er helt vanlig å søke lån i ulike banker når du skal kjøpe bolig. Den banken som gir deg det høyeste lånet er ofte den som blir valgt. Når du er på boligjakt er det jo først og fremst det å vinne en budrunde som gjelder. Man har ofte ikke den luksusen at man kan velge og vrake blant banker basert på rentevilkår og betingelser.

Dersom du etter hvert har havnet i en bedre økonomisk situasjon, og verdien på boligen har økt, kan det å vurdere bankbytte være en god løsning. De ulike bankenes rentebetingelser og vilkår kan nemlig variere så mye at det kan være pengebesparende å bytte bank.

3) Opplåning eller refinansiering etter oppussing

Skal du pusse opp hjemme investerer du penger i en bolig som uansett må vedlikeholdes. Bankene er derfor mer tilbøyelige med å gi tillatelse til opplåning av boliglån til dette formålet. Samtidig kan opplåning være vanskelig å få til, da dette går inn i de strenge kriteriene som myndighetene har bestemt for boliglån. Det er i mange tilfeller mer realistisk å ta opp et forbrukslån til oppussingsprosjekter.

Forbrukslån er såkalte lån uten sikkerhet. Fordelen med denne type lån er at bankene eller utlånstilbyderne ikke stiller noen bestemte krav til hva pengene går til. Ulempen med forbrukslån er at det er dyrere enn boliglån. Årsaken er at rentekostnadene må dekke den usikkerheten som ligger i at det ved forbrukslån ikke kan stilles noen garanti eller pant i bolig, bil eller hytte ved mangelfull betaling.

Et oppussingsprosjekt kan likevel føre til en verdiøkning av boligen. På sikt kan derfor banken gå med på å refinansiere forbrukerlånet inn i boliglånet. Dette er helt klart en fordel, men vær forsiktig med å belage deg altfor mye på at dette skjer dersom du planlegger et oppussingsprosjektet med dette for øyet i fremtiden.

4) Refinansiering av smålån og kreditter

Har du havnet i en situasjon der du har tatt opp flere smålån og har noen kreditter utestående på kredittkort, er et veldig godt tips å refinansiere alle disse smålånene i et større lån. Årsaken er at alle lån hver for seg har individuelle rentesatser. Alle disse smålånene sørger da for at du betaler mye på renter månedlig. Å samle smålån i et større lån, fører til at du i større grad får en romsligere økonomi. Årsaken er at du da bare betaler rente på dette ene lånet.

5) Samle billån og forbrukslån

Dette tipset kan passe i noen sammenhenger, men absolutt ikke alle. I de tilfellene dette kan være et godt råd, er når du samlet sett har store rentekostnader på både billån og et billig forbrukslån. Et billån ligger også mye tettere opp til et forbrukslån enn et boliglån, da også denne form for lån har høye rentekostnader. I tillegg er ofte nedbetalingstiden 5 år, enten det gjelder billån eller forbrukslån. For noen kan derfor det å samle billån med forbrukslån redusere rentekostnader betraktelig. Dette er derimot en løsning som kun bør vurderes dersom du har forsøkt å bake billånet inn i boliglånet først.